RTPV uzsākusi mācības pieaugušajiem ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamajiem

 

2021.gada 4.janvārī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tika uzsāktas pieaugušo mācības, jo skola 2020.gadā iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras vadītajā ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/00) realizācijā.

Šobrīd norit mācību 5.kārta. Pieteikties mācībām varēja strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

No skolas piedāvātajām mācību iespējām interesi izraisīja profesionālās tālākizglītības programma “Grāmatvedība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Grāmatvedis” un programma “Banku zinības un finanses” ar iegūstamo kvalifikāciju “Finanšu darbinieks”. Mācības ilgs līdz 2021.gada 13.oktobrim. Programmu apjoms ir 960 stundas, no tām 240 stundas veltītas praksei. Abās minētajās profesionālajās tālākizglītības programmās mācības uzsāka kopā 55 dalībnieki. Mācības notiek 3 darba dienu vakarus un sestdienās.

 

Vairāk par projektu un dalību pieaugušo mācībās var uzzināt šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv.