Audzināšanas pasākumu darba plāns februārim

Audzināšanas pasākumu darba plānu februārim PDF formā skatīt šeit