Jau mēnesi RTPV norit mācības pieaugušajiem projekta“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/) ietvaros

Jau mēnesi RTPV norit mācības pieaugušajiem projekta

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“

(vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/) ietvaros

 

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 5. kārtā mācību programmas tika piedāvātas 11 tautsaimniecības nozarēs. Pirmo reizi projekta darbības laikā izglītības programmas piedāvātas uzņēmējdarbības nozarē, kas 5. kārtā izrādījusies otra populārākā nozare (ar 9382 iesniegtiem pieteikumiem) aiz IKT un elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares (9413 pieteikumi).

Vispieprasītākā izrādījusies uzņēmējdarbības nozares izglītības programma “Grāmatvedība” (1155 pieteikumi), kuru pabeidzot, var iegūt grāmatveža profesiju un kuru apgūt piedāvāja arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola. 2021.gada 4.janvārī mūsu skolā mācības uzsāka 33 topošie grāmatveži. Ar februāra mēnesi projekta dalībnieki mācībās sāk izmantot Tildes Jumis Pro, kas ir populāra grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēma Latvijā ar vienotu darba platformu visam uzņēmumam (grāmatvedībai, pārdošanai, noliktavām), kuras online platforma un datu glabāšana mākonī nodrošina iespēju izglītojamajiem un pedagogiem strādāt un mācīties attālināti.

Šobrīd, kad projekta dalībnieki ir pavadījuši jau mēnesi intensīvās mācībās, apgūstot izvēlēto profesionālo tālākizglītības programmu “Grāmatvedība”, esam veikuši aptauju, lai uzzinātu dalībnieku viedokli un pārdomas par notiekošo attālināto mācību procesu. Kā pozitīvie aspekti tika minēti: nelielas izglītojamo grupas, laika ietaupījums uz ceļa rēķina uz un no mācībām, skolas darbinieku atbalsts tehnisko jautājumu risināšanai, kā trūkumi: aizliegums tikties klātienē, tehniskie sarežģījumi dēļ dažādās datortehnikas un programmatūras, kas katram dalībniekam mājās ir savādāka.

Jautājot par dalībnieku motivāciju tālākizglītības programmas izvēlē, tika saņemtas sekojošas atbildes:

“Zināšanas noderēs veikt esošos darba pienākumus.”

“Izvēlējos šo programmu, jo patīk grāmatvedība, tāpēc viss liekās interesanti.”

“Izvēlējos programmu, jo ir nepieciešamas padziļinātas grāmatvedības zināšanas darba vajadzībām.”

“Mana motivācija bija apgūt grāmatveža profesiju, un es izvēlējos RTPV kā mācību iestādi ar vēsturi un labu reputāciju.”

 

Plašāka informācija par dotā projekta uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.