4.S kurss uzsāk kvalifikācijas praksi

Jauni izaicinājumi kvalifikācijas praksē

 

Ārkārtas situācijas laikā, kad viesmīlības un ēdināšanas nozaru uzņēmumos valda neziņa par tālāko nākotni, 4.S kursa izglītojamie – nākamie restorānu pakalpojumu speciālisti – ir uzsākuši kvalifikācijas praksi. Tā notiek no 25.janvāra līdz 15.jūnijam. Saskaņā ar valdības lēmumu par ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 6.aprīlim praksi drīkst īstenot attālināti, praktikantiem tiekoties ar uzņēmumu prakses vadītājiem tiešsaistēs un apgūstot dažādas praktiskās iemaņas. Praktikantus atbalsta un viņiem palīdz profesionālo priekšmetu skolotāja Anita Silkāne. Par jauno pieredzi attālināto prakšu vadīšanā viņa saka šādi:

„Kvalifikācijas prakses konsultācijas notiek līdzīgi arī tiešsaistē, tāpēc atšķirība nav tik jūtama. Notiek pārrunas par prakses programmas izpildi un prakses atskaites  tēmām, pārbaudīti ieraksti dienasgrāmatās. Protams, ir mazliet neierasti  sazināties ar izglītojamo, kas praksi veic attālināti. Informācijas aprite ar  prakses vadītāju uzņēmumā notiek operatīvi.

Pietrūkst saskarsmes un tiešas komunikācijas prakses vietā, bet ir atrasts risinājums – atļautas individuālās klātienes konsultācijas, ko arī izmantojam, lai apgūtu praktiskās iemaņas, kuras nepieciešams pilnveidot.

Attālinātās prakses laikā izglītojamajiem vairāk jāstrādā patstāvīgi, jāsaplāno laiks darbam un atpūtai, jāspēj izprast prakses programmas uzdevumi. Jaunieši veiksmīgi tiek galā ar šī brīža prakses situāciju. Novēlu viņiem veiksmi un izturību!”

Par attālināti notiekošo praksi pieredzē dalījās 4.S izglītojamā Nadīna Šilberga:

„Prakse  attālināti nav gluži tas pats, kas klātienē. Vairāk nākas patstāvīgi strādāt pie praktisko iemaņu apgūšanas sadarbībā ar uzņēmuma un skolas prakses vadītājiem.  Pateicoties veiksmīgai sadarbībai, esmu pieņēmusi, ka var apgūt praksi attālināti, izpildot prakses programmas uzdevumus. Attālinātais mācību process ir jauna situācija, un es pieņemu šo izaicinājumu!”

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, Jums, 4.kursu izglītojamie, skolas topošie absolventi, svarīgākais ir veiksmīgi sagatavoties kvalifikācijas eksāmeniem. Mēs ticam, ka Jums tas izdosies!