Izmaiņas stundu sarakstā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001

 

 

                                           Izmaiņas stundu sarakstā

                                               Pirmdiena, 1.marts

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.1.F 17:30-21:00 Darījumu risku novērtēšana MS team S.Migliniece
1.2.F 17:30-21:00 Darījumu risku novērtēšana Ms team S.Migliniece

 

Izglītības programmas metodiķe                                    M.Onužāne-Saliņa

01.03.2021.