Kvalifikācijas prakses norise

Kvalifikācijas prakses norise

Mūsu skolas ceturto kursu izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksē. LR Profesionālās izglītības likumā kvalifikācijas prakse ir raksturota kā  attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas (profesionālo iemaņu un prasmju) apguves noslēdzošā daļa pirms valsts pārbaudījuma profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Kā mūsu praktikantiem sokas ar praktisko iemaņu apguvi, lūdzu pastāstīt pašus praktikantus 4.R kursa izglītojamo Sabīni Vīlaku un 4.D kursa izglītojamo Āri Fūrmani. Abu praktikantu prakses vieta atrodas Smiltenes novadā “Lejasupītēs” kokmateriālu ražošanas uzņēmumā SIA „Vudlande”. Mūsu skolā Sabīne iegūst reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju, bet Āris mācās par komercdarbinieku.

Kā Jūs izvēlējāties prakses vietu?

Āris: Esmu no Smiltenes un arī 3.kursā, kā prakses vietu izvēlējos SIA “Vudlande”, par uzņēmumu uzzināju no vecākiem, kas man arī ieteica izvēlēties šo uzņēmumu kā savu prakses vietu.

Sabīne: Vadījos pēc paziņu ieteikumiem, ka šis uzņēmums ir ļoti atsaucīgs un pretimnākošs praktikantiem, tādēļ izvēlējos tieši SIA “Vudlande” kā savu kvalifikācijas prakses vietu.

Kādi ir jūsu pirmie iespaidi par prakses uzņēmumu?

Sabīne: Uzņēmums ļoti atsaucīgs, pretimnākošs, palīdz gan ar prakses atskaites informāciju, gan arī ir iespēja pastrādāt uzņēmumā, vairāk iepazīt, izprast uzņēmuma darbību, esmu ļoti apmierināta ar izvēlēto prakses uzņēmumu.

Āris: Uzņēmums gada laikā ir ļoti audzis. Investējot līdzekļus uzņēmuma attīstībā, tas atspoguļojas tajā, ka uzņēmums 2020. gadā Smiltenes novada pašvaldības konkursā “Smiltenes novada uzņēmējs” saņēma nomināciju un apbalvojumu “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas” (skatīt – https://www.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/uznemums-vudlande-attistiba-investe-miljonus-152218?prices=1).

Kāda ir jūsu ikdiena kvalifikācijas prakses laikā?

Sabīne: Strādāju attālināti, palīdzu uzņēmuma mārketinga un reklāmas vadītājam veikt dažādus ikdienas darbus – fotografēju, veidoju maketus vizītkartēm, veidlapām, piedalos mājas lapas uzturēšanā un veicu mārketinga pētījumus. Aktīvi iesaistot pārdošanas procesos. Vienu dienu nedēļā ierodos birojā, lai saņemtu materiālus, kurus nepieciešams mājās aizpildīt vai sakārtot.

Āris: Kvalifikācijas prakse norisinās attālināti, katru dienu sazināmies ar prakses vadītāju un norunājam darāmos pienākumus tajā dienā un/vai nedēļā. Prakses uzņēmumā ierodos, lai paņemtu un nodotu darba materiālus.

Ar kādiem izaicinājumiem nākas sastapties kvalifikācijas praksē, ņemot vērā ārkārtas situācijas ierobežojumus?

Sabīne un Āris: Izaicinājumi ir tādi, ka saziņa attālināti nenotiek tik bieži kā klātienē, jo prakses vadītāja uzņēmumā pilda arī savus ikdienas darba pienākumus, paralēli sazinās ar mums, kā arī ar citiem darbiniekiem un uzņēmumiem.

Kā uzņēmumā notiek darbs ārkārtas situācijas laikā?

Sabīne un Āris: Ražošanas darbinieki turpina strādāt, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. Biroja darbinieki daļa strādā attālināti, bet tiem, kuriem darba specifika neļauj strādāt attālināti, turpina darbu birojā.

Kādas skolā iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes Jums visvairāk noder prakses laikā?

Sabīne un Āris: Visvairāk noder zināšanas par dokumentu sastādīšanu, piemēram, kā sastādīt pavadzīmi, kā arī noder zināšanas kā strādāt ar Excel, lai sastādītu formulas un veiktu atskaites vai uzskaitījumus, kā arī noder zināšanas par Tildes jumi, jo uzņēmums izmanto šo programmu, lai nodrošinātu dokumentācijas apriti. Sabīnei, kā jau reklāmas pakalpojumu komercdarbiniekam, noder zināšanas, kā strādāt ar CorelDraw, lai izstrādātu reklāmas materiālus uzņēmumam, piemēram, izstrādāt vizītkartes darbiniekiem.

Kāds ir jūsu viedoklis – vai jums izdosies sasniegt kvalifikācijas prakses mērķus un sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam?

Sabīne un Āris: Mūsuprāt, jā, izdosies sasniegt kvalifikācijas prakses mērķus, jo uzņēmums ir ļoti atsaucīgs un pretimnākošs gan informācijas ziņā, gan saprot to, ka reizi nedēļā ir tiešsaistes tikšanās ar prakses skolotāju skolā. Kā arī spēsim sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam, jo esam četrus gadus cītīgi mācījušies un ieguvuši zināšanas, kuras prakses laikā varam pielietot un nostiprināt.

Kāds ir jūsu novēlējums mūsu skolas praktikantiem?

Sabīne un Āris: Iesakām vienmēr izvēlēties tādu prakses vietu, kur var gūt zināšanas, kuras noderēs nākotnē, nevis izvēlēties ērtāko prakses vietu, bet gan kvalitatīvāko, jo tas noderēs gan prakses atskaitei, gan zināšanām nākotnē.

SIA „Vudlande” prakses vadītāja ir Mudīte Zālīte. Par saviem praktikantiem viņa saka šādi:

“Jaunieši ir ļoti apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu pret darbu, viņiem var uzticēt veikt dažādus darba pienākumus, jaunieši ir alkstoši iemācīties kaut ko jaunu, paši izrāda iniciatīvu iesaistīties uzņēmuma darbībā, palīdzēt. Novēlu abiem praktikantiem neapstāties pie sasniegtā, vienmēr izvirzīt arvien augstākus mērķus un tiekties pēc tiem!”

Informāciju sagatavoja DVB mācību un prakses nodaļas metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne.

Fotogrāfijas no Sabīnes un Āra personīgā arhīva.