Tikšanās ar skolas absolventi Sabīni Seņkovu

Tikšanās ar skolas absolventi Sabīni Seņkovu

 

23.februārī karjeras dienu ietvaros notika izglītojamo, kuri apgūst reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju, tiešsaistes tikšanās ar mūsu skolas absolventi Sabīni Seņkovu. Viņa, mācoties mūsu skolā, ir ieguvusi reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju. Šobrīd Sabīne strādā Rimi Baltic GroupLEAN komandas trenere. Viņa savā ikdienā vada RIMI veikalu efektivitātes mācības un sniedz konsultācijas pirms un pēc LEAN ieviešanas. Tikšanās laikā Sabīne atzīst, ka viņai reti iznāk runāt tik lielas auditorijas priekšā, jo šajā reizē viņas teiktajā klausījās vairāk kā 60 izglītojamie.

Sabīne savu karjeru ir veidojusi mērķtiecīgi. Kad 2018.gadā, mācoties mūsu skolā viņa kvalifikācijas prakses ietvaros nonāca šajā uzņēmumā, viņas pienākumos bija strādāt veikalā kā ikdienas darbiniekam. Tieši kvalifikācijas prakses laikā, Sabīne saprata, ka vēlas strādāt RIMI. Sākumā viņa kļuva par noformēšanas mākslinieci, kuras pienākumos ietilpa cenu rakstīšana, mārketinga materiālu izvietošana veikalos un noformējuma veidošana. 2019.gadā Sabīne kļuva par pārdošanas vadītāju, organizējot un plānojot pārdošanas procesus veikalos. Mērķtiecīgi un atbildīgi strādājot, viņa kļuva par LEAN treneri, kas māca un konsultē veikala darbiniekus, kā arī palīdz veikaliem labiekārtot savu darba vidi pēc 6S principa, efektivizējot darba procesus.

Mūsu skolas izglītojamajiem Sabīne novēl aktīvi iesaistīties mācību procesā un ārpus stundu aktivitātēs, nebaidīties un darīt, jo ikviens no mums spēj sasniegt savus mērķus.

Enija Elva Apsīte, 2.R kurss: „Tikšanās ar Sabīni Seņkovu bija ļoti labs ieskats par reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka profesiju un reālu karjeras izaugsmi, kā tas noder darba vidē, kas iedeva motivāciju vēl vairāk mācīties, jo nekad nevar zināt, ko tieši katrs no mums darīs savā dzīvē un kas būs nepieciešams no mūsu profesijas mācībām.”

Elizabete Kreišmane, 2.R kurss: „Karjeras diena ir svarīga it īpaši, ja jau ir izvēlēta profesija. Interesanti dzirdēt cilvēku, kurš ir mācījies to pašu ko es šobrīd mācos, kā ir, kad esi pabeidzis skolu, un cik plašas iespējas paveras. Sabīne Seņkova deva vīziju kā reālajā dzīvē izpaudīsies profesija, kuru apgūstu šobrīd. Motivēja piedalīties visos iespējamos pasākumos un konkursos gan skolas ietvaros, gan ārpus tās. Sabīne stāstīja par savu pieredzi ar apmaiņas prakses programmu Vācijā. Viņa lika saprast, ka aktīva dalība un atdeve pret to ko dari atmaksājās.”

Anete Plūme, 3.R kurss: „Tikšanās ar Sabīni lika nedaudz savādāk paskatīties uz veikalu tīkla kompāniju Rimi Baltic. Aizdomājos par prakses vietas izvēli, cik tā var būt nozīmīga manai nākotnei. Kā arī vienkārši iepazinu superīgu cilvēku, kas ir absolvējis skolu un mācību kursu, kurā šobrīd mācos.”

Rota Līga Šulmeistere, 3.R kurss: „Tikšanās ar Sabīni Seņkovu bija ļoti noderīga, jo viņa dalījās ar savu stāstu ejot pa karjeras kāpnēm un deva ieteikumus nākotnei. Bija interesanti dzirdēt viņas pieredzi pēc mācībām mūsu skolā un priekšmetiem, kas viņai noder esošajā profesijā.”

Guna Krišjāne-Kalvāne, DVB mācību un prakšu nodaļas metodiķe: „Šajā mācību gadā Rimi veikalos praktiskās iemaņas ir apguvuši trīs praktikanti. Uzņēmums ir ļoti labs sadarbības partneris arī darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā 1 LG kursa izglītojamajiem. Sabīne ir brīnišķīgs piemērs tam, ka pareizi izvēlēta prakses vieta var  mainīt izglītojamo dzīvi un ar pareizo attieksmi dzīvē var sasniegt daudz ko!”

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darbā Mārīte Gerharde.