Izmaiņas stundu sarakstā 3. marts (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

 

                                            Izmaiņas stundu sarakstā

                                                  Trešdien, 3.marts

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.1.F 17:30-21:00 Darījumu risku novērtēšana MS team S.Migliniece
1.2.F 17:30-21:00 Darījumu risku novērtēšana Ms team S.Migliniece

 

Izglītības programmas metodiķe                                    M.Onužāne-Saliņa

02.03.2021.