Izmaiņas stundu sarakstā 4.marts (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

                                            Izmaiņas stundu sarakstā

                                                  Ceturtdiena, 4.marts

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.1.F 17:30-21:00 Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā PC1 MS team E.Šeturiņa
1.2.F 17:30-21:00 Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā PC1 Ms team S.Šeturiņa

 

Izglītības programmas metodiķe                                    M.Onužāne-Saliņa

03.03.2021.