RTPV konkurss “Mazumtirdzniecība”

RTPV konkurss “Mazumtirdzniecība”

2021.gada 23.martā RTPV norisinājās profesionālās izglītības pasākums – meistarības konkurss “Mazumtirdzniecība”. Konkursā piedalījās 2. un 3. kursa izglītojamie: Elizabete Kreišmane (2.R kurss), Kristaps Šulcs (2.R kurss), Varvara Godunova (3.F kurss), Nora Mintautiška (3.F kurss) un Rota Līga Šulmeistere (3.R kurss). Konkursantiem bija jāpilda dažādi uzdevumi, kas ir saistīti ar pārdošanas procesa organizāciju un pircēju apkalpošanu latviešu un angļu valodā. Konkursa dalībniekiem bija iespēja atraktīvi izpausties un iegūt jaunu noderīgu pieredzi. Izglītojamie parādīja augstu zināšanu līmeni un radošu pieeju uzdevumu izpildē.

Konkursa rezultāti:

1.vieta – Nora Mintautiška

2.vieta – Elizabete Kreišmane un Rota Līga Šulmeistere

3.vieta – Varvara Godunova  un Kristaps Šulcs

Apsveicam konkursantus!

Konkursa organizēšanā piedalījās profesionālās izglītības skolotājas: Mārīte Gerharde, Daina Kaparkalēja, Guna Krišjāne-Kalvāne, Taņa Ločmele, Solvita Migliniece, Iluta Moldane-Greiškane, Sandra Važa, kā arī angļu valodas skolotāja Baiba Fridrihsone. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku!

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja.