ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 dalībnieku aptauja

Kā veicas mācībās pieaugušo projekta dalībniekiem, kuri apgūst finanšu darbinieka profesiju?

Jau trīs mēnešus strādājošas personas RTPV apgūst profesionālās tālākizglītības programmu “Banku zinības un finanses” ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 5.kārtas ietvaros. Esam veikuši aptauju, lai noskaidrotu dalībnieku viedokli, pārdomas un ieteikumus par attālināto mācību procesu dotajā programmā.

Kā pozitīvie aspekti tika minēti: draudzīga grupa, labvēlīga komunikācija ar grupas biedriem, izpalīdzība un atbalsts grupas biedru starpā, saprotoši un pretimnākoši pasniedzēji, kuri prot iemācīt un var izsmeļoši atbildēt uz jautājumiem un dalīties ar savu pieredzi. Izglītojamajiem patīk, ja pēc iespējas tiek dažādots mācību process, jauno vielu stāstot, rādot prezentācijās, izdalot mācību materiālus, apmainoties ar pieredzētajām situācijām un daloties ar labās prakses piemēriem, pārmaiņus runājot gan pasniedzējam, gan izglītojamajiem, liekot veikt uzdevumus gan individuāli, gan grupās utt. Tas, ka mācības notiek attālināti, no projekta dalībnieku puses tiek atzīmēts gan kā trūkums, gan kā priekšrocība.

Par apgrūtinājumu tiek atzīta mācību intensitāte, stingri un prasīgi pasniedzēji un vairāku mācību vietņu (mācību sociālā tīkla Mykoob, programmas Microsoft Teams, digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv) izmantojums, atzīstot, ka vienkāršāk būtu, ja uzdotais būtu jāskatās un viss jāveic vienā vietnē.

Jautājot par dalībnieku motivāciju dotās tālākizglītības programmas izvēlē, tika saņemti sekojoši pamatojumi: vēlme uzzināt kaut ko jaunu, atziņas “Zināšanu nekad nav par daudz!” realizēšana, vajadzība uzzināt  vairāk  tieši par  finanšu  sektoru, nepieciešamība pēc šāda veida zināšanām esošo pienākumu labākai veikšanai.

Skolotājas Solvitas Miglinieces atsauksme par darbu ar pieaugušajiem:

 

“Ļoti patīk strādāt ar pieaugušo grupām. Ar viņiem ir interesanti, pieaugušajiem vienmēr ir jautājumi. Mums mēdz notikt savstarpējas diskusijas, kas reizēm ieilgst un var pat pārsniegt mācībām atvēlēto laiku.

 

Protams, kā jau jebkurā mācību grupā, ir aktīvāki un mazāk aktīvi izglītojamie, ir introverti un ekstraverti, ir tādi, kas nevēlas strādāt grupu darbus, labāk izvēloties individuālus uzdevumus.

 

Šajās grupās mācās izglītojamie, kam ir savas domas par jebkuru tēmu un savs viedoklis, kas papildina un attīsta diskusiju mācību norises laikā. Pieredzes bagāža palīdz mācību vielas uztverē, atvieglo tās apgūšanu un uzdevumu pildīšanu. Katram ir praktiskais piemērs vai situācija no dzīves vai darba vides, ko minēt, iztirzājot kādu noteiktu mācību tēmu.”

 

Mācību procesa ilustrācijai pievienoti ekrānšāviņi no nodarbībām programmā Microsoft Teams.

 

Plašāka informācija par dotā projekta uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.