Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas vizuālās mākslas konkurss

Vizuālās mākslas konkursu organizē RTPV sadarbībā ar

Vilniaus technologiju mokymo centras (Lietuva)

un I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” (Itālija)

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1) ietvaros.

  1. gada martā tika izsludināts vizuālās mākslas konkurss, kurā piedalīties tika aicināti visi RTPV izglītojamie. Konkursa tēma: „Bedre ceļā vēl nav ceļa gals”.

RTPV rīkotā konkursa mērķis bija attīstīt individuālas radošuma prasmes, aicināt izglītojamos būt aktīviem, stiprināt vēlmi sadarboties, stiprināt izglītojamo identitātes apziņu un pašizpausmi. Rīkojot konkursu, tika izvirzīti arī vairāki uzdevumi:

  • atklāt vizuālās mākslas daudzveidību, izmantojot dažādus tehniskos līdzekļus;
  • piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes vizuālajā mākslā;
  • izglītojamajiem izmantot savu izveidoto darbu kā vizuālās komunikācijas līdzekli, lai paustu savu pasaules redzējumu, šodienas sajūtas, atspoguļotu savas domas un emocijas.

Interesentiem bija dota brīva vaļa fantāzijai, jo konkursā varēja piedalīties ar paša veidotu radošu darbu visdažādākajās formās un  tehnikās – ar zīmējumu, gleznojumu, instalāciju, performanci utt. Darbu veidošana un iesūtīšana tika noteikta no 15. marta līdz 28.martam.

            Lai arī atsaucība nebija liela, jo tika iesūtīti tikai četri darbi, tomēr visi iesūtītie darbi atbilda uzdevuma nosacījumiem, bija skaisti izpildīti un rūpīgi pārdomāti, ar oriģinālu pieeju un vienreizēju, savdabīgu tēmas risinājumu. Darbus iesūtīja Sindija Nellija (2.M), Valentīna (2.M), Sanija (2.R) un Loreta Helēna (3.R).

Vizuālās mākslas konkursā iesniegto darbu izvērtēšanā piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā “Jaunatne jaunatnei” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1) visu trīs iesaistīto skolu pārstāvji – no Latvijas, Lietuvas un Itālijas. Neskatoties uz to, ka abās ārvalstu skolās izvērtēšanas brīdī bija skolēnu brīvlaiks, RTPV izglītojamo darbi izraisīja patiesu interesi un sajūsmu. Pārsteidzoši, ka izvērtējot iesniegtos darbus pēc 5 kritērijiem un apkopojot rezultātus, balsojums uzrādīja neizšķirtu rezultātu.

APSVEICAM  KONKURSA DALĪBNIECES SINDIJU NELLIJU, VALENTĪNU, SANIJU UN LORETU HELĒNU AR UZVARU!

LEPOJAMIES AR RADOŠĀM UN ATSAUCĪGĀM JAUNIETĒM, KAM IR TIK VIZUĀLI BAGĀTĪGS UN DZIĻŠ PASAULES REDZĒJUMS.

PALDIES JUMS!

Autore Valentīna: ,,Dzīve ir kā sacensības. Ikvienam ir jācīnās par savu sapņu īstenošanu. Mums, skolēniem, tas ir zināšanu ceļš

– katru dienu jāmācās, lai sasniegtu savu mērķi. Mērķi var būt viegli un grūti, neskatoties uz to sarežģītību, bet, ja mēs patiešām vēlamies kaut ko sasniegt, tad droši uz priekšu pāri visām bedrēm! Jā, ceļā uz mērķi būs gan neveiksmes, gan zaudējumi, bet galvenais — nepadoties, un viss izdosies!”

Darba Nr.3 autore Sanija:

“Tumšais bezdibenis velk iekšā,

bet tici – Tev viss vēl priekšā,

jo cerības putni ceļ Tevi augšā.

Tās ir tikai dzīves grūtības,

kas parāda īstās vētības;

Vien Tu spēsi tālāk ceļu iet,

ja spēsi tumšās bedres bērt ciet.

Tikai cerība un ticība sev

spēs palīdzēt tieši Tev.”

Autore Sindija Nellija: “Covid-19 šobrīd skar mūs visus, bet ar to dzīve nebeidzas.

Mēs pērkam un izpērkam vienreizlietojamās sejas maskas, un tās tiek šūtas atkal pa jaunam. Bez maskas mēs neizejam no mājas, mēs turpinām ievērot ierobežojumus.

Vienreizlietojamās sejas maskas darbības laiks ilgst tikai 2-3 stundas, pēc tam tās tiek izmestas. Vai mēs esam aizdomājušies, cik darba un roku ir ielikts, lai to visu izveidotu? Un beigās, lai to izmestu?”

Autore Loreta Helēna: Lai cik mums dzīves vissmagākajā brīdī būtu grūti un neviens nav blakus, kurš var sniegt gudru padomu vai atbalstu, tad cilvēks instinktīvi vēršas pēc palīdzības pie Dieva. Un tikai ticība un cerība mums palīdz ieraudzīt gaismu, kā risinājumu, ticību saviem spēkiem un pašam sev iet tālāk uz priekšu un izdarīt izvēli, pieņemot šo smago dzīves mācību un nemesties no kraujas lejā pilnīgā bezpēcībā.”