Informācija par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamajiem Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā