Apsveicam mūsu skolas audzēkni ar iegūto 3.vietu Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 nominācijā “Transporta pārvadājumi”!

Apsveicam mūsu skolas audzēkni ar iegūto 3.vietu Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 nominācijā “Transporta pārvadājumi”!

Š.g. 6. un 7.maijā e-vidē notika Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2021 nominācijā “Transporta pārvadājumi”, kurā 3.vietu un bronzas medaļu ir ieguvis 3.L kursa izglītojamais Sandris Magone.

Sandris konkursa gaitā veica vairākus uzdevumus: veidoja kravas pārvadājuma loģistikas ķēdi, plānoja komunikācijas kanālus, rēķināja izmaksas, veidoja cenu piedāvājumu, plānoja maksājumus, veica kravas uzskaiti un kontroli, kā arī aizpildīja kravas transporta pavaddokumentus. Konkursa 2.dienā sava darba rezultātus mūsu audzēknis veiksmīgi prezentēja konkursa vērtētājiem.

Sandris pilda konkursa izdevumus

 

Sandris aktīvi gatavojās konkursam, savu palīdzību un atbalstu viņam sniedza loģistikas skolotājs Aleksandrs Krūze-Bogdanovs, kurš pirms diviem gadiem sagatavoja Skills konkursam arī loģistikas kursa izglītojamo Kristeru Oldbergu. Kristers ieguva 1.vietu un zelta medaļu un šobrīd gatavojas EuroSkills 2021 konkursam, kas notiks šogad Grācā, Austrijā. Savā pieredzē Kristers nesen dalījās ar Sandri, kas vēl vairāk iedvesmoja jaunieti un virzīja uz labu rezultātu.

Sandris Magone komentē savu dalību konkursā: Zināšanas un mīlestība pret to ko studē parāda savu,  ja mīli ko dari un vēlies būt panākumiem bagāts, jāiegulda liels darbs. Bet zinu, ka Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas skolotāji ir vieni no pašiem labākajiem! Lepojos ar skolu, kurā iegūstu izglītību savā sfērā, lepojos ar skolotājiem, kas ikdienā izglīto mani, lepojos ar to, ka man ir labākā skolas administrācija, kas ļauj attīstīties un bīda tālāk pa profesijas kāpnēm!

Paldies visiem, kas bija ar mani, atbalstīja un bija blakus! Šis ir piemērs, ka mūsu skola ir spēcīga savās jomās.

Skolotāja Aleksandra Krūzes-Bogdanova komentārs: “Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2021 šogad notika tiešsaistē, tā ir jauna iespēja iegūt pieredzi šādā formātā.

Gatavošanās konkursam notika aktīvi un mērķtiecīgi, tā notika gan tiešsaistē, gan klātienē, liels prieks par to, ka izglītojamie gatavi apgūt kaut ko jaunu, tai skaitā ārpus mācību procesa, un piedaloties konkursos.

Paldies Sandrim par mērķtiecīgu dalību šajā konkursā.

P.S. Loģistikā vienmēr jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem, un RTPV izglītojamie pierāda, ka viņi ir gatavi tādiem izaicinājumiem!”

Apsveicam Sandri ar bronzas medaļu! Liels paldies skolotājam Aleksandram Krūzem-Bogdanovam par ieguldīto darbu!

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja