Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmām

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārtas ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina pieteikties un apgūt šādas izglītības programmas:

Plašāka informācija šeit.

Pieteikties mācībām var šeit.