Par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola kopš 2017.gada rudens realizē Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.   2020./2021.m.g., sakarā ar attālinātajām mācībām un dažādiem ierobežojumiem projekta darbā, ir vērtējams pretrunīgi, tomēr projekta galvenais fokuss – ilgtspējīga, visaptveroša mehānisma radīšana, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam izglītojamajam, ir saglabājies.   14 izglītojamajiem tika […]

RTPV audzēknim pasniedz bronzas medaļu par izcīnīto 3. vietu jauno profesionāļu konkursā SkillsLatvia 2021 nominācijā Transporta pārvadājumi

15.jūnijā Ogres tehnikumā godalgoja nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 laureātus. 3.L kursa audzēknim Sandrim Magonim pasniedza bronzas medaļu par izcīnīto 3. vietu jauno profesionāļu konkursā SkillsLatvia 2021 nominācijā “Transporta pārvadājumi”. 3.F kursa izglītojamā Nora Mintautiška, kas piedalījās nominācijā “Mazumtirdzniecība” saņēma atzinības rakstu. Paldies visiem pedagogiem, kuri sagatavoja izglītojamos konkursam SkillsLatvia 2021 !  

Erasmus+ projekta plānošanas sanāksme

25.05.2021. tiešsaistes platformā Zoom notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424) sanāksme, piedaloties iesaistīto skolu pārstāvjiem no Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Tiešsaistes sanāksmes laikā projekta partneri no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” un Vilniaus technologiju mokymo centras apsprieda turpmākos projekta īstenošanas plānus. Ņemot vērā šī brīža apstākļus, ir noteikti […]