Erasmus+ projekta plānošanas sanāksme

25.05.2021. tiešsaistes platformā Zoom notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424) sanāksme, piedaloties iesaistīto skolu pārstāvjiem no Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Tiešsaistes sanāksmes laikā projekta partneri no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” un Vilniaus technologiju mokymo centras apsprieda turpmākos projekta īstenošanas plānus. Ņemot vērā šī brīža apstākļus, ir noteikti jauni provizoriski datumi mobilitātēm un partneru sanāksmēm, precizētas aktivitāšu īstenošanas detaļas un saskaņots sagatavošanās darbu saraksts. Partneri vienojās, ka organizēs klātienes mobilitātes pie katra no iesaitītajām pusēm, pirmo mobilitāti paredzot Rīgā 2021.gada oktobra vidū. Projekts sniedz iespēju skolu jauniešiem kļūt radošākiem, aktīvākiem, stiprināt savu identitāti un vēlmi sadarboties, darot to ar praktisku uzdevumu palīdzību.