Par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola kopš 2017.gada rudens realizē Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

 

2020./2021.m.g., sakarā ar attālinātajām mācībām un dažādiem ierobežojumiem projekta darbā, ir vērtējams pretrunīgi, tomēr projekta galvenais fokuss – ilgtspējīga, visaptveroša mehānisma radīšana, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam izglītojamajam, ir saglabājies.

 

14 izglītojamajiem tika sastādīti individuālie atbalsta plāni. Projektā iesaistījās 3 pedagogi un 1 psihologs, kuri, vadot konsultācijas, projektā nostrādāja 66 stundas. Vēl projektā strādāja 3 darbinieki, veicot administratīvo darbu.

 

Sistēmisko atbalsta pasākumu ietvaros 1.semestrī RTPV pedagogi iesaistījās PuMPuRS īstenotajā supervīzijā, kuru 2020.gada oktobrī novadīja supervizore Kristīne Mārtinsone. Supervīzijas dalībnieki reflektēja par profesionālo darbību saistībā ar PMP risku intervenci.