Drošs izglītības process klātienē no 2021. gada 1. septembra. Mācības klātienē atsākas ar 2021. gada 1. septembri, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.