Informācija par mācību gada sākumu.

1. septembrī piedalās – 1., 2., 3., 4. kursi, audzinātāji.

2., 3.,4. kursi ierodas no plkst. 9.15 līdz 9.30 , lai pārbaudītu  sadarbspējīgos vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātus.

Audzinātāja stunda 2.,3.,4. kursiem – plkst. 9.30 norādītajās auditorijās.

Pirmie kursi ierodas no plkst. 10.15 līdz 10.30 , lai pārbaudītu  sadarbspējīgos vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātus.

Audzinātāja stunda 1. kursiem – plkst. 10.30 norādītajās auditorijās.

Rīcība:

1) Visi izglītojamie, kam tas nepieciešams, nodot siekalu testu.

2) Pulcēšanās atbilstoši norādītajai auditorijai.

3) Tie, kam ir derīgi Covid-19 vakc/pārslimošanas sertifikāti, ierodoties skolā to uzrāda dežūrskolotājiem, kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

4) Siekalu testu nodod pie audzinātājiem norādītājās auditorijās.

 

DROŠS IZGLĪTĪBAS PROCESS KLĀTIENĒ:

Izglītības procesā piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, negatīvu siekalu testu.

UZTURĒŠANĀS SKOLAS TELPĀS UN ĀRPUS TĀM:

1) Mācību laikā iekštelpās lietojam mutes un deguna aizsegus.

2) Mācību klasē var nelietot mutes un deguna aizsegu izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

3) Nevakcinētās personas, izglītojamie, darbinieki, klasē un ārpus telpām uzturas maskās.

4) Ievēro distanci, regulāri mazgā rokas.

5) Ja tiek konstatētas saslimšanas pazīmes , sazināties ar savu ģimenes ārstu un konsultēties par tālāko rīcību, obligāti informēt kursa audzinātāju.

6) Skolas teritorijā ir ierobežots būvlaukums, kurā ieiet, uzturēties ir stingri aizliegts!

 

PAR DIENESTA VIESNĪCU RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMĀ

2.,3.,4. kursu izglītojamajiem

1)  Lai iekārtotos dienesta viesnīcā ir vajadzīgs 48h derīgs siekalu tests.

2)  Ja vēlaties iekārtoties 31.08. , individuāli jānodod siekalu tests, vēlams E.Gulbja laboratorijā.

3)  Var iekārtoties 02.09., tad derīgs būs 01.09. skolā nodotais siekalu tests.

4)  Lūdzu, iepriekš sazināties ar dienesta viesnīcu!

 

PIRMIE KURSI INFORMĀCIJU PAR IEKĀRTOŠANOS DIENESTA VIESNĪCĀ VARĒS REDZĒT SKOLAS MĀJASLAPĀ 30.08.2021. PĒC plkst.14:00