Padari redzamu!

No 14. līdz 16. oktobrim notiks kārtējā  Eiropas mēroga iniciatīva  #ErasmusDienas. Šajā laikā Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem organizē dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus. #ErasmusDienas dalībnieki tiek aicināti gan izcelt savus kādreizējos projektus, gan arī veidot rītdienas Eiropu, organizējot dažādas akcijas un pasākumus, kļūstot pamanākiem jaunu partnerību […]

Konsultāciju grafiks

Informāciju par konsultāciju grafiku skatīt sadaļā ↓ “Pedagogiem” ↓ “Konsultāciju grafiks”

1.kursu vecāku sapulces attālināti Zoom platformā

  1.N kurss   27.09.  vecāku sapulce plkst.   18.00 1.B kurss   28.09.  vecāku sapulce plkst.   18.00 1.K kurss   29.09.  vecāku sapulce plkst.   18.30 1.R kurss   29.09.  vecāku sapulce plkst.   19.00 1.F kurss   29.09.  vecāku sapulce plkst.   19.00 1.L kurss   29.09.  vecāku sapulce plkst.   19.00 1.D kurss   30.09.  vecāku sapulce plkst.   19.00     Vecāku […]

Eiropas Sociālā fonda projekts – Pumpurs

Prieks, ka arī 2021./2022. mācību gadā varam jums, skolas izglītojamajiem un pedagogiem, piedāvāt iesaistīties  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. Projekta ietvaros ir pieejami dažādi Individuālā atbalsta pasākumi: * Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu; * Atbalsts sociālo problēmu risināšanā; * Mācību kavējumu […]

Audzināšanas mācību ekskursija

Mācību ekskursija

1. kursu sporta diena

Sporta diena

Septembra darba plāns

Septembra darba plāns

Pieaugušo izglītības projekta 5. kārtas dalībnieki uzsākuši kvalifikācijas praksi

  ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 5. kārtas dalībniekiem, kuri Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā apgūst profesionālās tālākizglītības programmas “Grāmatvedība” un “Banku zinības un finanses”, ir noslēdzies intensīvs mācību posms ar teoriju un praktiskajām mācībām, kas […]