Pieaugušo izglītības projekta 5. kārtas dalībnieki uzsākuši kvalifikācijas praksi

 

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 5. kārtas dalībniekiem, kuri Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā apgūst profesionālās tālākizglītības programmas “Grāmatvedība” un “Banku zinības un finanses”, ir noslēdzies intensīvs mācību posms ar teoriju un praktiskajām mācībām, kas ilga no 2021.gada 4.janvāra un bija 720 stundu apjomā. Mācību laikā projekta dalībnieki kārtoja izmēģinājuma eksāmenu, lai pārliecinātos par iegūtajām zināšanām un prasmēm un arī lai gūtu priekšstatu par drīzumā gaidāmo pārbaudes veidu izvēlētās profesijas iegūšanai.

No 30.augusta dalībniekiem ir sācies noslēdzošais posms – kvalifikācijas prakse uzņēmumos, kas aizņems 240 stundas. Savukārt 12.oktobrī, pēc kvalifikācijas prakses beigām, dalībnieki kārtos kvalifikācijas eksāmenu.

 

Plašāka informācija par dotā projekta nosacījumiem ir publicēta projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.