Eiropas Sociālā fonda projekts – Pumpurs

Prieks, ka arī 2021./2022. mācību gadā varam jums, skolas izglītojamajiem un pedagogiem, piedāvāt iesaistīties  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS.

Projekta ietvaros ir pieejami dažādi Individuālā atbalsta pasākumi:

* Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu;

* Atbalsts sociālo problēmu risināšanā;
* Mācību kavējumu novēršanas pasākumi.

 

Lai mums kopā viss izdodas! Lai izdodas pamanīt, ieklausīties un atbalstīt tos jauniešus, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Veiksmīgu mācību gadu!