Padari redzamu!

No 14. līdz 16. oktobrim notiks kārtējā  Eiropas mēroga iniciatīva  #ErasmusDienas. Šajā laikā Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem organizē dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus. #ErasmusDienas dalībnieki tiek aicināti gan izcelt savus kādreizējos projektus, gan arī veidot rītdienas Eiropu, organizējot dažādas akcijas un pasākumus, kļūstot pamanākiem jaunu partnerību veidošanai jauniem Erasmus+ projektiem. Iepriekšējās #ErasmusDienās 2020. gadā notika 5024 pasākumi 84 valstīs.

Arī RTPV iesaistās dotajā iniciatīvā. Iepriekšējā gadā piedalījāmies ar izstādi “ES UN SABIEDRĪBA”, šogad izvēlēts pasākuma veids “Aktivitātes skolas mājaslapā” – bilžu galerija par Erasmus+ tēmu “PADARI REDZAMU!” RTPV pasākuma ideja sasaucas ar #ErasmusDienas pamatideju: popularizēt Erasmus+ programmu, padarīt redzamākas un plašākai auditorijai pamanāmākas Erasmus+ aktivitātes, līdz ar tām arī mūs pašus.

Plānotā aktivitāte top Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424) ietvaros.