Erasmus+ projekta aktivitātes

 

 

 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola kopā ar izglītības iestādēm Itālijā un Lietuvā realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu “Jaunatne jaunatnei”, projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1.

Oktobrī projekta aktivitātes notiks gan atsevišķi katrā no trim iesaistītajām mācību iestādēm, gan būs arī kopīgi virtuāli pasākumi. Pirmajā posmā, no 11. līdz 15.oktobrim, jaunieši apspriedīs ar sabiedrību un veselību saistītas tēmas, pielietos dažādas elpošanas tehnikas, notiks anketēšana, orientēšanās telpā, šautriņu mešana, video veidošana. Resp., būs izaicinājums būt aktīviem, radošiem, ar vēlmi sadarboties un parādīt savu viedokli.