ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” praktikantiem

 

 

Kvalifikācijas prakses norise tālākizglītības nodaļas izglītojamajiem

ES Fondu projekta 8.4.1.0. „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 1.1.F, 1.2.F, 1.1.G, 1.2.G un 1.3.G kursu izglītojamie (iegūstamās kvalifikācijas „Finanšu darbinieks” un „Grāmatvedis”) no 2021.gada 30.augusta līdz 8.oktobrim izgāja kvalifikācijas praksi uzņēmumos 240 stundu apjomā, kuras laikā apguva praktiskās iemaņas atbilstoši izvēlētajai profesijai. Praktikantiem bija iespēja iziet praksi Latvijas labākajos nozares uzņēmumos – SIA „Orkla Latvia”, SIA „Elvi Latvija”, AS „Swedbank” un citur. Lai praktikanti varētu veiksmīgi apgūt moduļus „Grāmatveža prakse” un „Finanšu darbinieka prakse”,  atbalstu viņiem un prakses vadītājiem uzņēmumos sniedza  prakses vadītājas no skolas puses profesionālās izglītības skolotājas Dace Cīrule, Dace Bērziņa, Vija Liepa un Ilze Pirktiņa.

Pieredzē par prakses laiku dalās praktikanti, prakses vadītāji skolā un prakses vadītāji uzņēmumos.

Ilze Pirktiņa, prakses vadītāja:

„Prakses laikā topošie finanšu darbinieki pilnveido un nostiprina savas zināšanas komunikācijā ar klientu, datu apkopošanā un auditēšanā, naudas un norēķinu dokumentu īstuma pārbaudē, aizdomīgu finanšu darījumu identificēšanā, finanšu projektu izstrādē un atskaišu sagatavošanā. Prakses vadītāji darba vietās un potenciālie darba devēji augstu novērtē RTPV audzēkņu zināšanu un prasmju līmeni. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar tādām finanšu iestādēm kā AS “Swedbank”, AS „Luminor Bank” Latvijas filiāli, SEB Global Service Riga jeb SEB grupas pakalpojumu centru Rīgā SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāli un citiem uzņēmumiem.”

Dace Cīrule, prakses vadītāja:

„Prakses laikā izglītojamie ieguva labas zināšanas grāmatvedības procesa organizēšanā uzņēmumā, kā arī izvērtēja uzņēmuma stiprās un vājās puses, tā iegūstot pieredzi uzņēmējdarbībā.

Prezentējot savas prakses atskaites, praktikanti guva ļoti daudz idejas arī savai uzņēmējdarbības attīstībai. Patiesībā prakses atskaišu prezentācija izvērtās par ļoti labu “prāta vētru”.
Prakses laikā praktikanti varēja praktiski pielietot savas iegūtās teorētiskās zināšanas grāmatvedībā. Daudziem bija iespēja praktiski darboties ar grāmatvedības programmu “Tildes Jumis”. Dažiem audzēkņiem radās idejas, kā uzlabot „Tildes Jumis” darbību, lai atvieglotu grāmatvedības darbu.”

Dagnija Putrāle, prakses vadītāja uzņēmumā SIA  „SUPERPARKS”:

„Praktikantiem, kas praktizēja mūsu uzņēmumā, bija labs teorētisko zināšanu pamats, uzsākot praksi. Praktikanti bija aktīvi darbos un diskusijā. Izrādīja interesi par grāmatvedības procesiem, grāmatvedības darba organizāciju. Praktikanti piedalījās dažādos grāmatveža darba posmos, no rēķinu izrakstīšanas, iegrāmatošanas līdz par PVN deklarāciju sagatavošanas un iesniegšanas EDS. Ievadīja datus programmā „Tildes Jumis”. Veica savlaicīgu rēķinu izsūtīšanu klientiem. Man kā grāmatvedei bija patīkami un viegli strādāt ar labi sagatavotiem praktikantiem, kas jau pieprot lietas.”

Dace Rudāja, prakses vadītāja uzņēmumā SIA „RD grāmatvedība”:

„Paldies Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai par ļoti labi sagatavotu praktikanti, kas ar interesi mācījās un apguva prakses programmu, kā arī rakstīja kvalifikācijas prakses atskaiti.  Ļoti ceru, ka prakses laikā iegūtās praktiskās iemaņas praktikantei palīdzēs nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt kvalifikāciju „Finanšu darbinieks”. Prakses laikā veidojās laba sadarbība ar skolas prakses nodaļu. Mūsu uzņēmums priecāsies sadarboties ar skolu prakses vietu nodrošināšanā arī nākotnē.”

Gunta Volksone, 1.1.F kursa praktikante:

„Kad mācības darbdienu vakaros un sestdienu rītos bija kļuvušas par ikdienas režīma sastāvdaļu mēnešu garumā, tik pat strauji, cik uzsākušās, tās vienā dienā beidzās! Jā, protams, viss saskaņā ar plānu un apstiprināto programmu, bet priekšā lielais nezināmais – finanšu darbinieka prakse: vai spēšu izpildīt visus uzdevumus bez skolotāju klātbūtnes, vai būšu gana prasmīga praktiskajā darbā un vēl daudzi, daudzi jautājumi, kas šodien šķiet smieklīgi.

Lai nu kā bijis, šodien esmu patiesi priecīga un no sirds pateicīga skolai, kas mani nodrošināja ar prakses vietu SIA „RD grāmatvedība”, kurā es satiku savu brīnišķīgo prakses vadītāju! Mūsu sarežģītajā laikā ir patiesa veiksme satikt tik gaišu un atvērtu personību, kāda ir mana prakses vadītāja Dace. Mēs bijām komanda: kopā pasmējāmies un kopā meklējām risinājumu uzdevumiem, kas sagādāja grūtības. Mēs tos atradām un prakses uzdevumus veiksmīgi izpildījām.”

Ilona Saksone, 1.1.G kursa praktikante:

„Prakses vietā pavadītais laiks bija ļoti noderīgs praktisko zināšanu nostiprināšanai. SIA „Superparks” sniedza pilnu ieskatu grāmatvedības darbā. Kā vienus no svarīgākiem prakses uzdevumiem es veicu skaidras naudas un kašu sistēmas grāmatojumus un darījumu apliecinošo dokumentu noformēšanu. Ļoti vērtīga pieredze. Prakses laiks bija liels izaicinājums, to apvienojot ar darba pienākumiem. Bet noteikti šis izaicinājums tikai stiprina grāmatveža izturību 😊.

Prakse vietā bija atsaucīgs kolektīvs, atsaucīga grāmatvede. Tika radīta laba un pozitīva darba vide. Paldies pasniedzējai Dacei Cīrulei, par zibenīgām konsultācijām, kas bija nepieciešamas prakses izpildes laikā. Nevienā mirklī nenožēloju savu izvēli. Paldies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolai par doto iespēju studēt. Bet vislielākie paldies par super kursa biedriem, iegūtiem jauniem kontaktiem un draugiem.”

Svetlana Jevsejeva, 1.1.G kursa praktikante:

„Paldies Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai par nodrošināto prakses vietu SIA „Orkla Latvija”. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar lielā uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizāciju un principiem. Noteikti gribētos atzīmēt grāmatvedības nodaļas vadītājas un pārējo darbinieku pozitīvo un labvēlīgo attieksmi pret praktikantiem, kas ļāva iekļauties darba procesā un ieraudzīt grāmatveža profesijas būtību, svarīgumu un īpatnības. Prakses laikā izdevās gan nostiprināt jau esošās teorētiskās zināšanas grāmatvedības uzskaitē, gan iegūt jaunas zināšanas, gan arī apgūt praktiskās iemaņas darbā ar grāmatvedības dokumentiem. Katra pavadītā stunda prakses vietā bija ļoti vērtīga.”

Artūrs Kalniņš, 1.1.F kursa praktikants:

„Pirmkārt, vēlos izteikt lielu pateicību Swedbank par to, ka pieņēma mani finanšu darbinieka kvalifikācijas praksē. Nav labākas vietas kā banka, kur praktikantam būtu iespēja piemērot apgūtās zināšanas praksē. Swedbank ir atvērta un pretimnākoša gan klientiem, gan darbiniekiem. Tā piedāvā jaunajiem speciālistiem iespēju pieteikties darbā dažādās nodaļās un veikt asistenta darbu (6 mēnešu apmaksāta prakse), kuras laikā tiek dota iespēja sevi pierādīt, un, prakses laikam noslēdzoties, var tikt dota iespēja kļūt par pilnvērtīgu bankas darbinieku.

Prakses laikā man bija iespēja iepazīties ar bankas speciālajām datu bāzes programmām, kā arī iepazīties ar bankas lietišķo komunikācijas stilu. Apguvu arī klientu padziļinātās izpētes principus, iemācījos atpazīt aizdomīgus darījumus, kā arī saskatīt viltojuma pazīmes dokumentos. Īsāk sakot, ieguvu pieredzi, kas nepieciešama jebkuram bankas darbiniekam. Lielākie izaicinājumi, ar kuriem saskaras bankas darbinieki, ir nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas risks un sankciju pārkāpumu riski. Protams, ne uz brīdi nedrīkst aizmirst par klientu datu drošību un GDPR, tāpēc bankas darbiniekam darba laikā ir jāuztur augsts koncentrācijas līmenis, un nedrīkst pieļaut neprecizitātes.”

Foto: praktikants Artūrs Kalniņš savā prakses vietā.

 

 

 

Foto: 1.1.F, 1.2.F un 1.3.G kursu praktikanti aizstāvot kvalifikācijas praksi un

gatavojoties kvalifikācijas eksāmenam.

 

Skolas administrācija projekta 8.4.1.0. izglītojamajiem novēl veiksmi un vislabākos rezultātus kvalifikācijas eksāmenā, kas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notiks šī gada 12.oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja DVB mācību un prakses nodaļas metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne