Svinīgā apliecību izsniegšana tālākizglītības programmās

 

Svinīgā apliecību izsniegšana tālākizglītības programmā – “Banku zinības un finanses” un “Grāmatvedība”
2021. gada 14. oktobrī plkst. 18:00

 

 

 

 

 

 

 

Projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”