RTPV mācības uzsākuši projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ 6. kārtas dalībnieki

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 6. kārtā tika piedāvātas 412 mācību programmas 47 izglītības iestādēs. Izglītības programmas aptvēra gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem 12 kompetencēs. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kura īsteno doto projektu, saņēma 20 376 pieteikumus no 13 381 Latvijas iedzīvotāja. Daudzi iedzīvotāji pieteikumus iesnieguši vairāk nekā vienā izglītības programmā, tāpēc kopējo pieteikumu skaits pārsniedzis dalībnieku skaitu.

VIAA norāda, ka vērtējot saņemto pieteikumu skaitu pēc piedāvātājiem izglītības programmu veidiem, pieprasītākā profesionālās tālākizglītības programma šoreiz bijusi programmēšana, profesionālās pilnveides izglītības programmā – digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai, modulī vai moduļu kopā – datorizētā grāmatvedība. No studiju kursiem pieprasītākā bijusi projektu vadība, savukārt studiju moduļa – Python programmēšana.

Arī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā vispieprasītākā izrādījusies tālākizglītības programmas “Grāmatvedība” moduļu kopa “Datorizētā grāmatvedība”, kurā tika izveidotas 5 mācību grupas. Mācības uzsāktas 2021.gada 6.septembrī  un mācībās tiks izmantots Tildes Jumis Pro, kas ir populāra grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēma Latvijā ar vienotu darba platformu visam uzņēmumam (grāmatvedībai, pārdošanai, noliktavām), kuras online platforma un datu glabāšana mākonī nodrošina iespēju izglītojamajiem un pedagogiem strādāt un mācīties attālināti. Programmas “Datorizētā grāmatvedība” apjoms ir 155 stundas, mācības notiks līdz 2021.gada 31.decembrim. Programmas dalībnieki apgūs tēmas: “Grāmatvedības pamati” 26 stundu apjomā, “Ieņēmumu un izdevumu uzskaite” 45 stundas, “Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite” 39 stundas, “Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana” 45 stundu apjomā.

Vēl projekta 6.kārtā mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā uzsāktas profesionālās pilnveides programmā “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana”, kurā izveidota 1 izglītojamo grupa. Programmas apjoms ir 160 stundas, mācības notiks no 2021.gada 6.septembra līdz 17.novembrim. Programmas dalībnieki apgūs tēmas: “Maršruta plānošana kravu pārvadājumos” 60 stundu apjomā, “Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana” 60 stundas, “Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze” 40 stundu apjomā.

Plašāka informācija par dotā projekta uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.