Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” tiešsaistes diskusija 02.12.2021.

02.12.2021. tiešsaistes platformā Zoom notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424) diskusija, piedaloties iesaistīto skolu pārstāvjiem no Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Tiešsaistes diskusija bija kā turpinājums ar veselības un ekoloģijas tēmām saistītam nodarbību ciklam aktivitātē “Es un sabiedrība”. Diskusijas laikā projekta partneri no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” un Vilniaus technologiju mokymo centras apsprieda principus: “Kas ir labs cilvēkam, ir labs dabai” un “Kas slikts cilvēkam, ir slikts dabai”.

Paldies par dalību diskusijā Ksenijai Rudenko (3.B kurss), Annai Isajevai (2.V kurss) un Samantai Šmitei (3.B kurss). Liels paldies diskusijas vadītājai Baibai Fridrihsonei par idejām, atraktivitāti un visu iesaistīto dalībnieku iedvesmošanu.

Erasmus+ projekta aktivitātes vēl visu decembri notiks gan atsevišķi katrā no trim iesaistītajām mācību iestādēm, gan būs arī kopīgi virtuāli pasākumi. No 6. līdz 10. decembrim noritēs trešais virtuālo mobilitāšu posms, kurā dalībnieki atrādīs otrajā posmā paveikto, apmainīsies ar uzdevumiem, safilmētajiem video materiāliem, turpinās radoši izpausties.

 

Lai svētīgs un pacilāts šis svētku gaidīšanas laiks!