RTPV notiek mācības pieaugušajiem projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

RTPV notiek mācības pieaugušajiem projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācības turpina ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 6. pieteikšanās kārtā uzņemtie izglītojamie, kuri apgūst tālākizglītības programmas “Grāmatvedība” moduļu kopu “Datorizētā grāmatvedība”.  Mācības notiks līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Interesentiem atgādinām projekta piedāvātās iespējas:

  • izglītības programmas tiek piedāvātas dažādās nozarēs, dažādiem priekšzināšanu līmeņiem, dažādās izglītības iestādēs;
  • mācības notiek darba dienu vakaros, brīvdienās, klātienē vai tiešsaistē;
  • 5% vai 10% līdzmaksājums;
  • projekta darbības laikā ir iespēja mācīties divas reizes;
  • trūcīgām un maznodrošinātām personām mācības ir bez maksas.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.