Publikācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā par mūsu realizēto projektu!

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=radosa-darbnica-vizualie-stasti-8438