Piesakies nodarbināto personu profesionālai pilnveidei

No 2022. gada 27. janvāra ikvienam nodarbinātajam vecumā no 25 gadiem ir iespēja pieteikt dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. mācību kārtā, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

7. kārtā Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā ir iespējams apgūt profesionālās tālākizglītības programmu Banku zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācijas finanšu darbinieks, profesionālās pilnveides programmu Datorizētā grāmatvedība un Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana, kā arī moduļa programmu Atskaišu un pārskatu sagatavošana. Mācības notiek attālināti tiešsaistē darba dienu vakaros un sestdienās saskaņā ar grafiku. Sīkāku informāciju par RTPV piedāvātajām programmām var skatīt šeit.

Līdzmaksājums par mācībām 5 – 10% apmērā.

Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5% savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90%-95%.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaikus varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Pieteikšanās mācībām ilgs līdz 24. februārim tiešsaistē https://www.macibaspieaugusajiem.lv/ Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.