RTPV profesionālās meistarības konkurss “Mazumtirdzniecība”

RTPV profesionālās meistarības konkurss “Mazumtirdzniecība

2022.gada 1.martā un 2.martā RTPV norisinājās profesionālās izglītības pasākums – profesionālās meistarības konkurss “Mazumtirdzniecība”.

Konkursā piedalījās 2. un 3.kursa izglītojamie: Tīna Krista Krūmiņa (2.D kurss), Aigars Grāvītis (2.D kurss), Raivo Stūriņš (2.D kurss), Aleksis Paeglis (2.R kurss), Vika Saltā (2.R kurss),  Kristaps Mārtiņš Balmanis (2.B kurss), Elizabete Kreišmane (3.R kurss). Paldies visiem konkursantiem par dalību!

Konkursantiem bija jāpilda dažādi uzdevumi, kas ir saistīti ar pārdošanas procesa organizāciju un pircēju apkalpošanu latviešu un angļu valodā. Konkursanti parādīja arī labas spējas informācijas atlasē un analīzē, kā arī labas prezentēšanas prasmes. Konkurss deva iespēju radoši izpausties un iegūt jaunu noderīgu pieredzi.

Konkursa rezultāti:

1.vieta – Aleksis Paeglis un Elizabete Kreišmane

2.vieta – Aigars Grāvītis

3.vieta – Kristaps Mārtiņš Balmanis

Apsveicam konkursantus!

Konkursa organizēšanā piedalījās profesionālās izglītības skolotājas: Taņa Ločmele, Sandra Važa, Solvita Migliniece, Guna Krišjāne-Kalvāne, Ilze Pirktiņa, Inese Kalnmeiere, Iveta Kokmane,  angļu valodas skolotāja Baiba Fridrihsone un direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane. Paldies visiem par ieguldīto darbu un laiku!

PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja