Informācijas diena “Pielaiko profesiju” Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā


12.04.2022. plkst: 14:30 “Pielaiko profesiju”

17.05.2022. plkst: 14:30 “Pielaiko profesiju”

Kāda nozīme ir tam, kur un ko studējat? | Creamcredit.lv