Mācības profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībniekiem par pilsonisko līdzdalību

  1. gada 30., 31. martā un 1. aprīlī Siguldā notiek Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētās profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku klātienes mācības ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode”.

Pasākums tiek organizēts kā mācību cikls. Pirmais trīs dienu mācību posms notiek šobrīd Siguldā, savukārt nākamās trīs dienu mācības plānotas 2022. gada maijā un septembrī.

Pasākuma ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode” mērķi ir:

  • veidot izpratni par neformālo izglītību un tās jēgpilnu lietošanu skolēnu pašpārvalžu/domes ikdienas darbā savās skolās un/vai pašvaldībās,
  • veicināt mācību dalībnieku izpratni par pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas nozīmi savās skolās un sabiedrībā,
  • iepazīstināt dalībniekus ar programmu “Erasmus+” un  “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidiem, veicināt izpratni par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu,
  • informēt konsultantus, skolēnus un atbalstīt skolēnu pašpārvaldes projektu mērķu un ideju izstrādē, kas vērsti uz pilsoniskās līdzdalības un neformālās izglītības veicināšanu dalībnieku pārstāvētajās skolās.

Dotajās mācībās piedalās 10 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, kuru pārstāv izglītojamie Beāte Vaska (2.D kurss) un Ralfs Baltiņš (2.R kurss), un kā atbalsta persona Mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte.