Viesojāmies pamatskolā “Rīdze”

2022.gada 25.aprīlī viesojāmies pamatskolā “Rīdze”. Devītklasniekiem stāstījām par mūsu skolas piedāvātajā izglītības programmām un iespējām iegūt profesiju.