Informācijas dienas skolā “Pielaiko profesiju”

UZMANĪBU!!!

Informējam visus interesentus, ka informācijas diena “Pielaiko profesiju” no š.g. 10. maija tiek pārcelta uz š.g. 17. maiju plkst. 14:30!

Skatīt šeit_PDF