Kā sagatavoties eksāmeniem?

Iesakām iepazīties ar uzdevumi.lv sagatavoto materiālu
“Kā sagatavoties eksāmeniem?”

PDF_info_skolēniem_par_eksameniem_2022

Centralizēto eksāmenu grafiks:

Latviešu valoda -17.05.2022.

Matemātika-20.05.2022.

Matemātika (vispārīgajā līmenī) 2.K un 2.V kursam – 24.05.2022.

Bioloģija (apvienotais eksāmens), Rīgas Franču licejā – 30.05.2022.

Ekonomika – 08.06.2022.

Eksāmenu sākums plkst.10:00.