Fotografēšanās RTPV

2022. gada 24. maijā un 25. maijā skolā notiks fotografēšanās kopā ar foto kompāniju “Mārīte”.

Sīkāka informācija pie kursu audzinātājiem.