RTPV mācās projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ 7.kārtas dalībnieki

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārtā piedāvājumā bija gandrīz 800 izglītības programmas. Lai pilnveidotu esošās vai iegūtu jaunas zināšanas, pārkvalificētos vai iegūtu augstāku kvalifikāciju, nodarbinātie varēja pieteikties izglītības programmās 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros. Kopumā projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra saņēma 36106 pieteikumus no 27726 strādājošajiem, kas veido 43% pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo projekta kārtu.

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācības 7. kārtā pieaugušie uzsāka  divās profesionālās pilnveides programmās: ar 2022.gada 28.martu programmā „Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana”, kuras apjoms ir 160 stundas, bet ar 29.martu programmā “Datorizētā grāmatvedība” 180 stundu apjomā.  

Aleksandrs Krūze-Bogdanovs, profesionālo mācību priekšmetu pedagogs:

Pieaugušo grupu, kas š.g. martā tika izveidota profesionālās pilnveides programmas „Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” apguvei, varu raksturot kā inteliģentu un aktīvu, jo izglītojamie daudz jautā, nekautrējas precizēt un pārprasīt to, kas nav skaidrs. Mācību procesā mums veidojas intensīva komunikācija un diskusijas, līdz ar to vērtēju mūsu kopīgo sadarbību kā ļoti produktīvu.

Tā kā dotajā grupā izglītojamie ir pieaugušas, strādājošas personas, tad patīkami, ka viņu pieeja ir ļoti atbildīga un saskarsme ar pārējiem grupā korekta. Piemēram, vienmēr tieku brīdināts, ja kāds darba pienākumu dēļ nevar mācību laikā aktivizēt kameru vai šī paša iemesla dēļ, ieslēdzot mikrofonu, ir fona trokšņi.

Mācamies daudz un intensīvi, kopējais mācību apjoms šai programmai ir 160 stundas. Grupā ir personas ar iepriekšēju pieredzi kravu pārvadājumos un loģistikā, kuras ātri uztver mācību vielu un veiksmīgi risina uzdoto. Bet mans uzdevums ir sniegt pastiprinātu atbalstu tiem, kam nav tik plašu zināšanu un pieredzes dotajā jomā, lai kopīgi pilnveidotos un visi grupas izglītojamie sasniegtu plānotos mācību rezultātus, kurus tālāk pielietot savā profesijā.

Plašāka informācija par dotā projekta uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.