RTPV vizīte uz LSA

Mūsu skola jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Latvijas Samariešu apvienību (LSA). 2022.gada 24.maijā vairāk nekā 20 RTPV audzēkņi  no pirmajiem kursiem kopā ar skolotāju Rūtu Stipro un Tatjana Džugleju devās uz LSA. LSA brīvprātīgā darba koordinatore Laura Bulmane organizēja ekskursiju LSA jaunajā ēkā Katoļu ielā 22, kur atrodas Sociālās aprūpes centrs (SAC) “SenRīga”, pastāstīja audzēkņiem par LSA un brīvprātīgā darba iespējām. Jaunieši uzzināja, ka brīvprātīgajiem ir pieejams darbs ar senioriem, darbs ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Brīvprātīgie arī iesaistās dažādos projektos, tai skaitā arī starptautiskajā līmenī.

Sociālās aprūpes centrs (SAC) “SenRīga”

Mūsu audzēkņi klausās Lauras Bulmanes sagatavoto prezentāciju par LSA un brīvprātīgo darbu

Mūsu audzēkņi un SAC iemītniece spēlē Domino

Vizītes laikā audzēkņiem bija iespēja komunicēt ar SAC iemītniekiem, uzdot jautājumus LSA darbiniekiem un pieteikties dažādām aktivitātēm šajā vasarā.

Arī turpmāk savu iespēju robežās RTPV audzēkņi un darbinieki iesaistīties brīvprātīgajā darbā un piedalīsies dažādās akcijās un labdarības pasākumos. Jaunieši atzīst, ka ir prieks palīdzēt tiem, kam palīdzība ir nepieciešama. Atceramies, ka ir gandarījums sagādāt prieku tiem, kuri nonākuši grūtībās. Paldies LSA par šādu iespēju!

Sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja