Mācības profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībniekiem

2022. gada 2. un 3.jūnijā Ādažos notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (saīsināti – JSPA) organizētās profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku klātienes mācības ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode”.

Dotajās mācībās piedalījās 10 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, kuru pārstāvēja izglītojamie Beāte Vaska (2.G kurss) un Marta Krista Pūce (2.R kurss), un kā atbalsta persona Mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte. Šoreiz mācībās fokuss bija uz jauniešu vajadzību analīzi, projekta ideju ģenerēšanu un attīstīšanu. Mācību vadītājām ar informāciju par dažāda veida jauniešu projektiem un to noteikumu skaidrojumu palīdzēja JSPA pārstāve Līva Jakovļeva.

Pasākums tiek organizēts kā mācību cikls. Pirmais trīs dienu mācību posms notika marta beigās Siguldā, savukārt noslēguma mācības plānotas jau nākamajā mācību gadā, 2022. gada 8. un 9. septembrī.

Pasākuma ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode” mērķi ir:

  • veidot izpratni par neformālo izglītību un tās jēgpilnu lietošanu skolēnu pašpārvalžu/domes ikdienas darbā savās skolās un/vai pašvaldībās;
  • veicināt mācību dalībnieku izpratni par pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas nozīmi savās skolās un sabiedrībā;
  • iepazīstināt dalībniekus ar programmu “Erasmus+” un  “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidiem, veicināt izpratni par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu;
  • informēt konsultantus, skolēnus un atbalstīt skolēnu pašpārvaldes projektu mērķu un ideju izstrādē, kas vērsti uz pilsoniskās līdzdalības un neformālās izglītības veicināšanu dalībnieku pārstāvētajās skolās.