Projekta ietvaros skolas personāls sniedz izglītojamajiem dažādus individuālā atbalsta pasākumus

Lai arī rit pēdējais šī, 2021./2022., mācību gada mēnesis, turpinām darbu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. Projekta ietvaros skolas personāls sniedz izglītojamajiem dažādus individuālā atbalsta pasākumus:

* Pasākumus, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu;
* Atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
* Mācību kavējumu novēršanas pasākumus.

Veiksmīgu mācību gada noslēgumu!