Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola darba devēju balsojumā ieguvusi 3. vietu!

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Latvijas Darba devēju konfederācijas un karjeras portāla Prakse.lv veidotajā darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPā atkal ir kļuvusi par novērtētāko izglītības iestādi starp profesionālās izglītības iestādēm!

Jau vienpadsmito gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolas un vidusskolas, profesionālo izglītības iestāžu absolventu tālākās izglītības izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli.

Darba devēji aktīvi izteikuši pozitīvus balsojumus par profesionālās izglītības iestādēm, koledžām un augstskolām. 2022. gada 28. jūnijā tika paziņoti ikgadējās darba devēju aptaujas rezultāti par ieteiktākajām izglītības iestādēm un studiju programmām Latvijā.

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola darba devēju balsojumā ir ieguvusi 3. vietu.