Par aktivitātēm projektā PuMPuRS!

Par aktivitātēm projektā PuMPuRS

 

Ir noslēdzies kārtējais aktivitāšu periods Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS.

2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros skolas pedagogi sniedza izglītojamajiem individuālā atbalsta pasākumus, kas vērsti uz izglītojamo mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu, kopā projektā nostrādājot 84 stundas. Izglītojamie ir saņēmuši konsultācijas mācību priekšmetos:

  • Matemātika;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • Latviešu valoda;
  • Krievu valoda;
  • Maršruta plānošana kravu pārvadājumos;
  • Transporta procesu dokumentu aprites organizēšana.

Projekta ietvaros sniegti arī individuāli atbalsta pasākumi izglītojamajam no Ukrainas, kuri vasaras brīvlaikā joprojām turpinās, jo tiek sniegts papildu atbalsts latviešu valodas apguvē.

 

Jauku vasaru un patīkamu atpūtu, krājot spēkus jaunam mācību gadam!