Informācija par dienesta viesnīcu!

Dienesta viesnīca visiem izglītojamjaiem, kuri ir pieteikušies, tiks nodrošināta nākošās nedēļas laikā no 05.09.2022. līdz 09.09.2022.

Lūdzam būt iecietīgiem, šis process katra mācību gada sākumā nav vienkāršs, bet risināms.

Informācija tik papildināta nākošajā nedēļā.

RTPV administrācija