Noslēgusies ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārta

Sekojot šī brīža darba tirgus aktualitātēm un straujajam mainīgumam, izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par darba tirgus diktētu nepieciešamību. Mācību piedāvājums izglītības iestādēs tiek veidots tā, lai ne tikai jaunieši, bet iedzīvotāji jebkurā vecumā varētu mācīties, lai varētu iegūtās zināšanas un prasmes pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā.

Izglītošanās mūža garumā ir iespējama dažādos veidos. Viens no tiem ir mācības pieaugušajiem jeb ar ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” palīdzību un sniegtajām iespējām.

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārtā piedāvājumā bija gandrīz 800 izglītības programmas. Lai pilnveidotu esošās vai iegūtu jaunas zināšanas, pārkvalificētos vai iegūtu augstāku kvalifikāciju, nodarbinātie varēja pieteikties izglītības programmās 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros. Kopumā projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra saņēma 36106 pieteikumus no 27726 strādājošajiem.

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā pabeiguši projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ 7.kārtas dalībnieki

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācības 7. kārtā pieaugušie uzsāka  divās profesionālās pilnveides programmās.

Ar 2022.gada 28.martu programmā „Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana”, kuras apjoms bija 160 stundas, mācības uzsāka 16 izglītojamie, bet 2022.gada jūnijā mācības pabeidza 13 no viņiem, kas ir 81%.

Ar 2022.gada 29.martu profesionālās pilnveides programmā “Datorizētā grāmatvedība”, kuras apjoms bija 181 stunda,  mācības uzsāka 13, bet 2022.gada augustā mācības pabeidza 11 izglītojamie, kas sastāda 85% no grupas dalībnieku skaita.

Kopā Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā projekta 7.kārtā tie ir 83% no mācības uzsākušajiem izglītojamajiem, kas ir sekmīgi apguvuši skolas piedāvātās mācību programmas un  veiksmīgi pabeiguši mācības. Projekta mācību 7.kārtu Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola īstenoja attālinātā veidā. Savas zināšanas par darba tirgū augsti novērtētām prasmēm projekta dalībniekiem sniedza zinoši un profesionāli pedagogi. Mācību procesā dalībnieki ar lekciju, grupu darbu, pārrunu un demonstrēšanas palīdzību apguva ne vien teorētisku informāciju, bet veica arī praktiskos darbus, lai tiktu iegūtas un nostiprinātas darba vidē nepieciešamās un profesionālās pilnveides programmās paredzētās prasmes un zināšanas.

 

Plašāka informācija par dotā projekta uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.