Audzināšanas pasākumu darba plāns 2022./2023.m.g. OKTOBRIM