Uzmanību, vecāku sapulce!

Informācija pirmo kursu vecākiem!

Vecāku sapulce 11.10.2022. plkst.18.00 aktu zālē, pēc tam norādītajās auditorijās:

1.A – bibliotēka – audzinātāja Sandra Važa

1.D – 14. aud. – audzinātāja Irina Pučkova

1.F – 2. aud.- audzinātāja Iveta Dūmiņa

1.G – 20. aud.- audzinātāja Diāna Liepa

1.K – 16. aud. – audzinātāja Santa Frīdmane

1.L – 11. aud. – audzinātāja Mārīte Gerharde

1.R – 3.A aud. – audzinātāja Baiba Priekule