AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2022./2023.m.g. NOVEMBRIM – PATRIOTU MĒNESIM